In januari start heipalen Maasdeltatunnel Zuidoever

19-12-2019 2027 keer bekeken

Op maandag 13 januari 2020 start BAAK met het aanbrengen van de heipalen voor de toerit van de Maasdeltatunnel aan de Zuidoever. In het voorjaar volgen de laatste damwanden van de tunnel.

Heipalen
Er worden ongeveer 600 betonnen heipalen aangebracht onder de vloer van het begin van de toerit van de Maasdeltatunnel. Op de afbeelding ziet u de locatie. BAAK start hiermee op maandag 13 januari. De werkzaamheden duren tot begin mei 2020. De heipalen zijn 20 tot 25 meter lang. Met een heimachine worden de palen in de grond geslagen. 

Damwanden
Rond het eerste deel van de toerit brengt BAAK ook damwanden aan vanaf medio april tot eind mei 2020. De locatie ziet u op de afbeelding. De damwanden aan de lange zijden zijn voor de wanden van de tunnel. Die aan de korte zijden delen de toerit tijdelijke op in compartimenten. Dit is nodig om de toerit te kunnen bouwen. Het aanbrengen van heipalen en damwanden kan geluidhinder in de omgeving geven.

Ankers 
Aan de kant van het Scheur is BAAK eerder dit jaar gestart met het aanbrengen van zo'n 4000 stalen ankers. Deze ankers houden straks de vloer van de tunnel vast, zodat deze niet door waterdruk omhoog wordt geduwd. Inmiddels zijn meer dan de helft van de ankers aangebracht.

Vooruitblik
Als in een compartiment de ankers zijn aangebracht, wordt gestart met het uitgraven van de toerit. Het eerste deel wordt droog gegraven. Daarna wordt het compartiment vol water gezet om tegendruk aan het grondwater te bieden. Onder water wordt verder gegraven tot er voldoende diepte is. In de zomer van 2020 worden de funderingen aangebracht voor het Blankenburgviaduct. Hiermee gaat de Droespolderweg over de A24 (zie afbeelding). In 2021 bouwen we het viaduct af. 

Cookie-instellingen