Veel belangstelling informatieavond Rozenburg

25-02-2019 1263 keer bekeken

Op 19 februari jongstleden lieten zo’n 200 belangstellenden op de informatieavond in bibliotheek Rozenburg zich informeren over het project Blankenburgverbinding.

De bezoekers werden met een presentatie geïnformeerd over de aanleg van de Maasdeltatunnel en op de informatiemarkt waren de komende werkzaamheden aan de Blankenburgverbinding via een 4D model en posters weergegeven. Medewerkers van Bouwconsortium BAAK en Rijkswaterstaat waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

In de omgeving van Rozenburg lopen diverse bereikbaarheidsprojecten tegelijkertijd. Om het voor de bewoners overzichtelijker te maken, waren ook vertegenwoordigers van andere projecten aanwezig. Zo was de Gemeente Rotterdam er voor het project de Groene Gordel en het project Theemswegtracé van Havenbedrijf Rotterdam.

Cookie-instellingen