BAAK bouwt de komende tijd

20-12-2018 4842 keer bekeken

Op de noordoever en de zuidoever zijn er de komende tijd verschillende werkzaamheden. Zoals een doorgang onder het spoor voor de toerit van de Hollandtunnel aan de noordoever en een kabels- en leidingenbrug aan de zuidoever.

Aan de noordkant van het Scheur

Krabbeplas

Drie maanden na de start van de bouw zijn er in de omgeving van de Blankenburgverbinding heel wat activiteiten zichtbaar. Langs de Krabbeplas legde bouwconsortium BAAK een werkweg aan. Begin 2019 komt er ín de Krabbeplas een brede strook drijvend riet met een wandelpad erop. Het biedt in de zomer bescherming aan de vleermuizen die boven het water hun voedsel zoeken.

Spoorviaduct Hollandtunnel

Bij de Hoekse Lijn bouwt BAAK een doorgang onder het spoor voor de toerit van de Hollandtunnel. De afgelopen maanden werden alle benodigde palen aangebracht en bouwde BAAK aan de noordkant van de spoorlijn een speciale schuifbaan op. Hierop wordt een betonnen dek van ca. 11 bij 56 meter gebouwd. De bekisting hiervoor is bijna klaar. Op 3 januari 2019 komen de betonvlechters die de stalen wapening gaan maken. Als het werk volgens planning verloopt, kan eind februari het eerste beton voor het dek worden gestort. Komend voorjaar moet het dek helemaal klaar zijn. Dan kan het in de bestaande spoorlijn worden geschoven en kan de onderdoorgang worden aangelegd.

Rietputten

In december zijn de eerste werkzaamheden in de Rietputten begonnen. Hier worden twee kleidijken aangelegd. Tussen de dijken wordt vanaf de zomer van 2019 aan de Blankenburgverbinding gebouwd. Bovenop de dijken komt een groen scherm dat de Rietputten enigszins afschermt van de bouwplaats. De werkzaamheden die BAAK tussen de dijken uitvoert, zijn dan minder in het zicht van recreanten en dieren in de rietputten. Een ecoloog houdt de ontwikkeling van de natuur nauwlettend in de gaten. Vanwege de werkzaamheden in de Rietputten zijn deze tot 15 maart 2019 dicht voor recreanten.

Oeverbos

Het Oeverbos is in de jaren 60 van de vorige eeuw opgehoogd met vervuild havenslib en wordt nu gelijktijdig met de realisatie van de Blankenburgverbinding gesaneerd. In december zijn daarom de bomen in het westelijk deel van het Oeverbos gekapt. Vanaf januari richt BAAK het gebied in als bouwterrein. Er komen onder andere keten voor de medewerkers, een bezoekerscentrum en er is ruimte voor gronddepots en een betoncentrale. Als de nieuwe verbinding klaar is, wordt dit deel van het Oeverbos opnieuw ingericht als recreatiegebied. Het sluit dan aan op het oostelijk deel dat al opnieuw is ingericht en weer open is voor bezoekers. 

Kistdammen

Aan de noordkant van het Scheur wordt sinds oktober gebouwd aan een kistdam. Hier komt het bouwdok voor de Maasdeltatunnel. Tevens komt hier een aanlegsteiger voor transport van veel bouwmaterialen over water in plaats van over de weg. Vorige week is BAAK hier ook mee begonnen aan de zuidkant van het water. In het artikel Bouw 'Kistdammen aan beide zijden van het Scheur' leest u meer over deze werkzaamheden.

Aan de zuidkant van het Scheur

Kabels en Leidingenbrug

Dwars over het bouwterrein bij Rozenburg lopen verschillende kabels, onder andere voor data en stroom. Deze kabels worden in januari op een speciale brug gelegd die over de toerit van de Maasdeltatunnel gaat. Deze week wordt de brug  ingehesen en kunnen in het nieuwe jaar de kabels en leidingen worden verplaatst.

Verleggen Droespolderweg

In januari 2019 begint BAAK  met de afbouw van de tijdelijke ontsluitingsweg van Rozenburg (zie afbeelding). In september werd voor de fundering van de nieuwe weg al zand aangebracht. Ook een meter extra zand die ervoor zorgt dat de ondergrond stevig wordt aangedrukt. Het extra zand wordt eerst weggehaald. Daarna komt er een laag puin op en wordt de weg geasfalteerd. Vanaf eind januari maakt BAAK de aansluitingen van de nieuwe weg op de bestaande wegen. Het verkeer wordt tijdens deze werkzaamheden over één rijbaan geleid. Bij de Botlekweg en de Droespolderweg worden de benodigde werkzaamheden buiten de spitstijden uitgevoerd, zodat het verkeer hier minder hinder van ondervindt. Het eerste weekend van maart wordt de verkeerssituatie omgezet naar de aangelegde tijdelijke weg. Vanaf maandag 4 maart 2019 rijdt het verkeer over de nieuwe weg en is er ruimte om knooppunt Rozenburg en de toerit van de Maasdeltatunnel te bouwen. Met deze nieuwe weg waarborgen we dat het verkeer tijdens de aanleg van de Blankenburgverbinding gewoon over de Boulevard en over de Droespolderweg naar de Botlekweg kan blijven rijden. Deze gewijzigde situatie geldt tot na de realisatie van de Blankenburgverbindingin 2024.

Kistdammen

BAAK is gestart met het bouwen van kistdammen aan de zuidoever. Lees hier het hele artikel.

Cookie-instellingen