Beste wensen - Terugblik en Vooruitblik

20-12-2018 1880 keer bekeken

We wensen u hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2019, waarin we graag met u in contact blijven en u graag willen ontmoeten in het informatiecentrum dat in mei/juni de deuren opent. Afgelopen half jaar zijn er veel stappen gezet voor de Blankenburgverbinding. Zichtbaar en niet zichtbaar.

Het begon met de uitspraak van de Raad van State op 18 juli 2018. Het Tracébesluit is toen onherroepelijk verklaard. Met deze uitspraak kon bouwconsortium BAAK in september aan de slag. Benieuwd wat er daarna allemaal is gebeurd?

Hieronder staat schematisch weergegeven wat er sinds de uitspraak van de Raad van State is gebeurd en geven we een doorkijkje voor het komende half jaar.

Terugblik juli 2018- december 2018

Periode

Activiteit

18 juli

Uitspraak Raad van State – onherroepelijk Tracébesluit. Dit betekende dat Rijkswaterstaat en BAAK daadwerkelijk verder konden met de realisatie van de Blankenburgverbinding.

 

Kabels en Leidingen zijn verlegd en bodemonderzoek is verricht, zodat BAAK vanaf 1 september buiten aan de slag kon gaan.

1 september

Areaaloverdracht aan BAAK – BAAK heeft de gronden in beheer gedurende de bouwperiode en 20 jaar daarna voor onderhoud.

3 september

Start werkzaamheden buiten door BAAK

4 september

Informatieavond Noordoever

6 september

Informatieavond Zuidoever

17 september

Starthandeling met minister Cora van Nieuwenhuizen

9 oktober

Informatiebijeenkomst bewoners en ondernemers Zuidbuurt

12 oktober

Archeologisch onderzoek afgerond met expositie in museum Vlaardingen

17 oktober

Financial Close – dit is het moment dat de geldstromen op gang zijn gekomen voor de financiering van het project.

1-12 november

Werkzaamheden voor viaduct Hollandtunnel zonder extra vertraging Hoekse Lijn

2-5 november

Weekendafsluiting A20 richting Hoek van Holland

9-12 november

Weekendafsluiting A20 richting Rotterdam

10 november

Technetdag Vlaardingen – geïnteresseerden informeren over project

29 november

Planten eerste boom Vlaardingen ter compensatie bomenkap voor Blankenburgverbinding

13 december

Klankbordgroep Noordoever

 

Vooruitblik januari 2019 – juli 2019

Januari

Klankbordgroep Zuidoever

Februari

Informatieavond Zuidoever

April

Informatieavond Noordoever

April

Mijlpaal – inschuiven viaduct onder Hoekse Lijn voor Hollandtunnel

Mei

Opening Informatiecentrum Oeverbos Vlaardingen

Mei

Opening informatiezuilen in Rozenburg

15 juni

Dag van de Bouw

 

Cookie-instellingen