Persbericht: Start voorbereidende werkzaamheden aanleg Maasdeltatunnel

19-12-2018 1512 keer bekeken

Medio december start aannemerscombinatie BAAK in opdracht van Rijkswaterstaat met de bouw van een tijdelijke kistdam in het Scheur in Rozenburg. Er is mogelijk geluidshinder door de werkzaamheden.

Binnen de kistdam wordt vanaf medio 2019 de toerit van de Maasdeltatunnel gebouwd die onderdeel is van de nieuwe A24 Blankenburgverbinding. De kistdam bestaat uit grote stalen buispalen en damwandplanken die in de grond worden getrild. Deze werkzaamheden duren tot de zomer van 2019 en zorgen mogelijk voor geluidshinder in de omgeving.

Werktijden en hinder

De werkzaamheden worden uitgevoerd van half december 2018 tot aan de zomer van 2019. Dit gebeurt in principe van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur. Bij uitzondering wordt er ook gewerkt op zaterdag 22 december tussen 08:00 en 16:00 uur. Mocht het later nogmaals nodig zijn om op zaterdagen te werken, dan wordt de omgeving daar over geïnformeerd. Met een grote kraan met trilblok brengt BAAK de buispalen en damwanden aan. Dit kan geluidshinder geven voor de omwonenden.

Kistdam in het Scheur

De kistdam bestaat uit drie delen van elk ongeveer 50 meter breed. De delen worden gebouwd rond de toekomstige toerit van de Maasdeltatunnel. De kistdam zorgt voor de nodige stabiliteit bij het graven van de toerit van de Maasdeltatunnel en schermt de bouwplaats af van de vaargeul. De werkzaamheden om de kistdam te maken worden voor zomer 2019 afgerond. Er ligt dan een stevige basis voor de bouw van de Maasdeltatunnel die daarna van start gaat.

Blankenburgverbinding A24

De Blankenburgverbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen (noordoever) en de A15 bij Rozenburg (zuidoever) met elkaar middels een nieuwe snelweg, de A24. Deze verbinding draagt bij aan een robuust netwerk. De drukte op de A15 en de Beneluxcorridor neemt af en de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven naar de Randstad verbetert. De A24 wordt ingepast in de omgeving en voorzien van een landtunnel op de noordoever, en de Maasdeltatunnel onder het Scheur. Ook wordt de A20 verbreed. De nieuwe rijksweg wordt in 2024 opengesteld.

Cookie-instellingen