Persbericht Bomenkap Oeverbos en tijdelijk geen ‘Rondje Rietputten’

13-12-2018 1663 keer bekeken

Van 3 december 2018 tot 15 maart 2019 zijn de Rietputten bij Vlaardingen tijdelijk niet toegankelijk voor wandelaars. Daarnaast voert het consortium BAAK van 3 december tot 21 december in opdracht van Rijkswaterstaat kapwerkzaamheden uit in het westelijk deel van het Oeverbos.

Bomenkap en sanering - Aangepaste fietsroute Maassluissedijk

Tussen maandag 3 december en vrijdag 21 december 2018 start BAAK met de sanering van het westelijke deel van het Oeverbos en het kappen van bomen om ruimte te maken voor het werkterrein. Het Oeverbos is in de jaren ‘60 van de vorige eeuw opgehoogd met vervuild havenslib en wordt nu gelijktijdig met de realisatie van de Blankenburgverbinding gesaneerd. Hiervoor moeten de bomen op het terrein gekapt worden. Als de bomen weg zijn, wordt het gebied voorzien van schone grond en een aantal jaar gebruikt als bouwterrein voor de Blankenburgverbinding. Voor de veiligheid worden fietsers in deze periode een aantal keren over het fietspad langs het Scheur geleid (zie afbeelding). Dit fietspad loopt langs de bouwplaats van BAAK. De omleiding is niet langer dan de normale route langs de Maassluissedijk. De route wordt ter plaatse aangegeven met gele borden.

Wanneer de nieuwe verbinding klaar is, wordt dit deel van het Oeverbos opnieuw ingericht als recreatiegebied. Het sluit dan aan op het oostelijk deel dat al opnieuw is ingericht en weer open is voor bezoekers.

Boscompensatie

De bomen die gekapt worden voor de aanleg van de Blankenburgverbinding worden allemaal gecompenseerd. De compensatie vindt zoveel mogelijk plaats in de directe omgeving. Zo zullen er na sanering weer bomen terugkomen in het Oeverbos en andere locaties in onder andere Vlaardingen en Maassluis.

Ruimte maken in de Rietputten – recreatiepad tijdelijk afgesloten

Van 3 december 2018 tot half maart 2019 maakt BAAK aan de westkant van de Rietputten twee kleidijken. Tussen de dijken wordt vanaf de zomer van 2019 aan de Blankenburgverbinding gebouwd. Bovenop de dijken komt een groen scherm dat de Rietputten enigszins afschermt van de bouwplaats. De werkzaamheden die BAAK binnen de kleidijken uitvoert, zijn dan minder in het zicht van recreanten en dieren in de rietputten. Binnen de kleidijken zorgt BAAK ervoor dat het gebied tot het einde van het broedseizoen vrij blijft van broedende vogels. Een ecoloog houdt de ontwikkeling van de natuur nauwlettend in de gaten.

Rietputten tijdelijk afgesloten

Een deel van het riet blijft in het gebied. Het riet wordt eerst gemaaid op de plek waar de kleidijken komen. Daarna worden de rietwortels naar de plassen in de rietputten en het naastgelegen weiland verplaatst. Voor de veiligheid van recreanten en werknemers zijn de Rietputten deze winter daarom tussen 3 december 2018 en 15 maart 2019 niet toegankelijk voor het publiek. Vanaf 15 maart kunnen bezoekers over een nieuw dijkje weer het rondje van de Rietputten lopen.

 

Vleermuisroutes

In het buitengebied van Vlaardingen leven vleermuizen. Vleermuizen vliegen hun eigen vaste routes, bijvoorbeeld langs bomenrijen. De bomen langs de Maassluissedijk die BAAK in december kapt, vormen zo’n vaste vliegroute. Als vervanging van de bomen staat er langs het bouwterrein inmiddels een hoog, deels met doek bekleed hek dat de route langs de Maassluissedijk markeert. Als de vleermuizen in het voorjaar wakker worden uit de winterslaap, kunnen ze als vanouds hun weg met deze hekken weer vinden.

Cookie-instellingen