Planning komende periode

23-10-2018 4653 keer bekeken

Benieuwd wat BAAK de komende periode gaat doen? In dit bericht vindt u een overzicht van de werkzaamheden op hoofdlijnen.

Werkwegen, werkterreinen en tijdelijke constructies

Op 3 september zijn de werkzaamheden voor de bouw van de Blankenburgverbinding van start gegaan. En dat is te zien. Inmiddels ligt er een werkweg tussen de A20 en de Hoekse Lijn en is bij Rozenburg de aanleg van de tijdelijke ontsluitingsweg naar de Boulevard in volle gang. Tot de zomer van 2019 is bouwconsortium BAAK bezig met de inrichting van het bouwterrein en de aanleg van logistieke routes zodat medewerkers veilig kunnen werken, de benodigde bouwmaterialen kunnen worden aangevoerd en er ruimte is voor de aanleg van de Blankenburgverbinding.

Werkweg langs de A20

Werkverkeer voor de Blankenburgverbinding kan het bouwterrein oprijden vanaf het Total-tankstation langs de A20 richting Gouda. Hier ligt inmiddels een inrit voor de werkweg naar een werkterrein bij de Hoekse Lijn. Om ook vanaf de A20 in de richting van Hoek van Holland het werk op te kunnen rijden, legt BAAK in november bij de Boonervliet een afrit voor werkverkeer aan met aansluitend een werkweg. Die weg gaat bij de Boonervliet onder de snelweg door, langs de zuidkant van de A20 en sluit bij de Krabbeplas aan op de werkweg naar de Hoekse Lijn.

Proefpalen en -damwanden voor de Hollandtunnel

De bouw van de Hollandtunnel start medio 2019. Voor de tunnel worden damwanden en funderingspalen aangebracht. Om te kunnen berekenen hoeveel palen er precies nodig zijn, worden eind oktober bij de Zuidbuurt twaalf proefpalen van veertig meter aangebracht. Aansluitend wordt voor de damwanden een proef uitgevoerd. Hiervoor worden vijf damwandplanken aangebracht en verwijderd. Zo weten we vooraf onder andere hoeveel geluid en trillingen het aanbrengen van de damwanden veroorzaakt op de naastliggende bebouwing en hoe makkelijk of moeilijk de planken de grond in gaan. De bouwwijze wordt op basis van deze gegevens definitief bepaald.

Viaduct Hoekse Lijn

Om vanaf de A20 het bouwterrein te kunnen bereiken, wordt de werkweg doorgetrokken tot aan de oevers van het Scheur. De weg moet daarvoor onder de Hoekse Lijn door. Daarom is BAAK in oktober begonnen met de bouw van een doorgang onder het spoor,  het eerste deel van de Hollandtunnel. In 2020 is dit stuk tunnel klaar en kan bouwverkeer vanaf de A20 ongehinderd doorrijden naar het Oeverbos.

Inrichten Oeverbos

In het westelijk deel van het Oeverbos wordt de noordelijke toerit van de Maasdeltatunnel gebouwd. In dit gebied komen ook bouwketen met zo’n 250 werkplekken, worden er materialen tijdelijk opgeslagen of in depot gelegd en komt er een betoncentrale. Ook komt het publieksinformatiecentrum in het Oeverbos. Voor al die activiteiten is ruimte nodig. Daarom worden in december de bomen en struiken weggehaald. Als de Blankenburgverbinding open gaat, komen er weer bomen en struiken terug in het Oeverbos. Het publieksinformatiecentrum gaat naar verwachting in mei 2019 open voor publiek.

Kistdammen in het Scheur

De toeritten van de Maasdeltatunnel worden voor een deel in het Scheur gebouwd. Om in het water te kunnen bouwen, is BAAK in oktober aan de noordkant gestart met het aanbrengen van een tijdelijke constructie, de zogenaamde kistdammen. In december starten deze werkzaamheden ook aan de zuidkant. De kistdammen worden opgebouwd met stalen wanden. Ze  schermen de bouwplaats af van de vaargeul en zorgen voor stabiliteit. Daarnaast worden ze aan de Vlaardingse kant gebruikt als tijdelijke aanlegplaats voor schepen die bouwmaterialen aanvoeren.

Brug voor kabels en leidingen bij Rozenburg

Bij Rozenburg werkt BAAK aan de inrichting van bouwterreinen. Denk hierbij aan de aanleg van  bouwwegen, het verleggen van watergangen en het rooien van bomen en struiken. Ook wordt  een tijdelijke brug voor kabels en leidingen gebouwd. De  brug steunt op wanden opgebouwd uit stalen buizen en daartussen stalen damwandplanken. In de maanden oktober en november worden de wanden aangebracht. In december wordt de brug op de wanden gehesen en kan de verhuizing van de kabels en leidingen beginnen.

Cookie-instellingen