Maasdeltatunnel krijgt hulpconstructies in het Scheur

23-10-2018 2244 keer bekeken

De toeritten van de Maasdeltatunnel worden voor een deel in het Scheur gebouwd. Om in het water te kunnen bouwen, is bouwconsortium BAAK half oktober aan de noordkant gestart met het aanbrengen van een tijdelijke constructie, de zogenaamde kistdammen. Aan de zuidkant start men in december.

In december gaat ook de bouw van kistdammen aan de zuidkant van start. De tunneltoeritten worden vanaf medio 2019 binnen deze kistdammen gebouwd.

De kistdammen hebben verschillende functies. Ze schermen de bouwplaats af van de vaargeul en zorgen voor stabiliteit. Daarnaast worden ze aan de noordkant gebruikt als tijdelijke aanlegplaats voor schepen. Bouwmaterialen als buispalen, damwanden en wapeningsstaal, kunnen zo via het water worden aangevoerd. Dat scheelt transport over de weg en door de polder.

Stalen buizen en damwanden

Aan de noordkant bestaat de kistdam uit vier delen; drie delen komen rond de toerit, een deel wordt in gebruik genomen als loswal. Samen hebben ze een lengte van ongeveer 260 meter. De breedte varieert van 20 tot 60 meter. Elk deel krijgt vier stalen wanden die worden opgebouwd met buispalen en damwanden. Ze komen via het water naar de bouwplaats. Een kraan op een ponton trilt eerst de buispalen in de bodem. Daar komen vervolgens de damwandplanken tussen. Als de wanden klaar zijn wordt de kistdam gevuld met zand.

Niet alleen aan de noordkant van het water maakt BAAK kistdammen. Ook aan de zuidkant wordt zo’n tijdelijke constructie gemaakt. Omdat de toerit van de tunnel hier minder ver het water in gaat, kan een deel van de kistdammen vanaf het land worden gemaakt. Deze werkzaamheden starten in december van dit jaar en in 2019 gaan de kranen verder op het water. Als het werk volgens planning verloopt, zijn in het voorjaar van 2019 de kistdammen af en ligt er een stevige basis voor de bouw van de Maasdeltatunnel.  

Cookie-instellingen