Proefsleuven voor ontwerp Blankenburgverbinding

26-06-2018 1828 keer bekeken

Tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg is Rijkswaterstaat bezig met de voorbereiding van de aanleg van de A24 Blankenburgverbinding. Hiervoor worden proefsleuven gegraven om vast te stellen waar een aantal kabels en leidingen in het tracé ligt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in juli en augustus in Vlaardingen en bij Rozenburg (zie de kaart onderaan dit bericht).

Werkzaamheden

In een algemeen databestand is voor heel Nederland vastgelegd waar kabels en leidingen in de bodem liggen. De exacte locaties zijn hierin echter niet aangegeven. Deze gegevens zijn wel nodig om het ontwerp van de Blankenburgverbinding te kunnen maken. Daarom worden in juli en augustus op verschillende locaties van het toekomstige tracé van de Blankenburgverbinding proefsleuven gegraven om de leidingen op te sporen en in te meten. De proefsleuven worden na het inmeten direct weer dichtgemaakt.

Werken langs de weg

In Vlaardingen worden leidingen ingemeten bij de Broekpolderweg, de Zuidbuurt en bij de entree van het Oeverbos. In Rozenburg wordt gewerkt bij de Botlekweg. Een aantal keer is het nodig om bij de weg te werken.  Met afzettingen wordt het verkeer hiervoor gewaarschuwd.  Er worden maatregelen getroffen zodat de weggebruikers altijd veilig langs de werkzaamheden kunnen rijden.

Tracébesluit

De daadwerkelijke aanleg van de Blankenburgverbinding start naar verwachting september 2018. Voordat er gestart kan worden moet de Raad van State nog uitspraak doen over het Tracébesluit. Rijkswaterstaat verwacht dat de Raad van State komende zomer uitspraak doet.

Vragen

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat via 0800-8002 of  via blankenburgverbinding@rws.nl.

Cookie-instellingen