Leidingenonderzoek bij het Scheur

26-06-2018 2053 keer bekeken

Ter voorbereiding op de aanleg van de A24 Blankenburgverbinding wordt in opdracht van Rijkswaterstaat de ligging van vier leidingen die onder het Scheur doorgaan onderzocht. Deze leidingen liggen in de weg voor de aan te leggen tunnel.

Het onderzoek vindt aan beide zijden van de rivier plaats: aan de noordkant in het Oeverbos,  aan de zuidkant naast het Botlekbos. De werkzaamheden starten  op 2 juli a.s. en duren tot eind juli. Er wordt een bouwterrein ingericht  van waaruit de locatie van de leidingen kan worden  ingemeten. Omdat één van de leidingen is omhuld met asbest, wordt in het Oeverbos een gespecialiseerd team, in witte pakken, ingezet om dit asbest veilig te verwijderen. Tijdens deze werkzaamheden is er geen gevaar voor de omgeving.

Inrichten werkterreinen

Op 2 juli 2018 wordt een werkterrein ingericht bij de Botlekweg (zie afbeelding). Het terrein wordt afgezet met hekken. Om het veilig te kunnen bereiken, wordt vanaf de Prof. Gebrandyweg met platen een werkweg aangelegd. De weg wordt alleen gebruikt voor de aanvoer van materieel als een kraan, hekken en platen. Ook het personeel maakt gebruik van de weg. Aan de noordkant komt in het Oeverbos een werkterrein bij het Binnenbospad (zie afbeelding). Dit wordt op 5 juli ingericht.

Werkzaamheden

Op maandag 9 juli 2018 start aan beide zijden het leidingenonderzoek. Hiervoor wordt eerst een sleuf gegraven om de leiding op te zoeken. Vervolgens wordt de leiding geschikt gemaakt zodat de speciale meetapparatuur door de leiding kan lopen. Met die apparatuur wordt de exacte locatie gemeten. Per meting zijn ongeveer vier werkdagen nodig.  In totaal worden vier leidingen ingemeten. De werkzaamheden worden eind juli afgerond. Dan worden de werkterreinen en de werkweg weer opgeruimd. De werkzaamheden leveren weinig hinder op voor de omgeving.

Tracébesluit

De daadwerkelijke aanleg van de Blankenburgverbinding start naar verwachting in september 2018. Voordat er gestart kan worden moet de Raad van State nog uitspraak doen over het Tracébesluit. Rijkswaterstaat verwacht dat de Raad van State komende zomer uitspraak doet.

Vragen

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat via 0800-8002 of via blankenburgverbinding@rws.nl.

 

Locaties proefsleuven noordkant  Locaties proefsleuven zuidkant

Cookie-instellingen