Voorbereidend bodemonderzoek voor project Blankenburgverbinding

04-04-2018 1646 keer bekeken

Ter voorbereiding op de aanleg van de Blankenburgverbinding wordt vanaf half maart tot eind juni bodemonderzoek uitgevoerd op het tracé van de nieuw aan te leggen weg. De Blankenburgverbinding verbindt straks de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg.

Bodemonderzoek
Kleine vrachtauto’s voorzien van rupsbanden rijden komende periode door het gebied ten noorden en ten zuiden van Het Scheur om op diverse locaties op en langs de nieuw aan te leggen weg bodemonderzoek uit te voeren. Met de apparatuur in de wagens wordt gemeten hoe sterk de bodem is en worden bodemmonsters genomen voor milieukundig onderzoek. Ook worden er peilbuizen geplaatst om de grondwaterstanden te kunnen monitoren. Met deze gegevens worden passende bouwmethodes bepaald.

Rijden via Zuidbuurt en de Botlekweg
Voor de onderzoeken rijden aan de noord- en de zuidkant van het Scheur twee kleine vrachtwagens door het gebied. Mochten de onderzoeken trager verlopen dan verwacht, dan kunnen extra voertuigen worden ingezet. Zo zorgen we ervoor dat alle onderzoeken voor de zomer klaar zijn. Om de verschillende onderzoeks-locaties te kunnen bereiken, rijden de vrachtwagens aan de noordkant van het Scheur dagelijks via de Zuidbuurt. Mogelijk ondervinden omwonenden enige hinder van het motorgeluid van de wagens.

Werken op het fietspad
De bodemonderzoeken moeten verspreid over het hele tracé van de Blankenburgverbinding worden uitgevoerd. Er wordt daarom onder andere gewerkt in weilanden en op en om het spoor van de Hoekse Lijn. De onderzoeks-voertuigen hebben rupsbanden en kunnen daarmee op slecht begaanbare locaties komen. Een aantal keer is het nodig om op fietspaden te staan.  Met afzettingen worden fietsers en voetgangers hiervoor gewaarschuwd. Er worden maatregelen getroffen zodat de weggebruikers altijd veilig om de werkzaamheden heen kunnen.

Onherroepelijk TB
Rijkswaterstaat start niet eerder met de aanleg van de Blankenburgverbinding dan nadat er een onherroepelijk Tracébesluit is. De verwachting is dat de aannemerscombinatie vanaf september 2018 kan starten met de bouw.

Vragen?
Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat via 0800-8002 of via blankenburgverbinding@rws.nl.

De Blankenburgverbinding
De bereikbaarheid van de Rotterdamse regio is van groot belang voor de economie. Naast het grootste havencomplex van Europa en Greenport Westland biedt de Rotterdamse regio ruimte aan veelzijdige bedrijvigheid. Om de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische activiteiten ook in de toekomst te kunnen garanderen is de Blankenburgverbinding noodzakelijk. Deze nieuwe snelweg, de A24, verbindt de A20 bij Vlaardingen (noordoever) en de A15 bij Rozenburg (zuidoever) met elkaar. Dit alternatief zorgt voor een robuust netwerk waardoor de drukte op de A15 en op de Beneluxcorridor afneemt en de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven naar de randstad verbetert. De A24 wordt ingepast in de omgeving en voorzien van een landtunnel en een watertunnel.

 

Cookie-instellingen