Nacht- en weekendwerkzaamheden A20 in mei en juni

26-04-2024

Begin

06-05-2024 om 22:00

Eind

13-06-2024 om 05:00

In mei en juni herstellen we funderingen van twee portalen die over de A20 staan en delen van het asfalt rond knooppunt Vlaardingen. Omdat hiervoor afsluitingen van de A20 nodig zijn, voeren we veel werkzaamheden in de nacht en in het weekend uit. Dit zorgt voor geluid in de omgeving en dat kan hinderlijk zijn voor omwonenden.

Bij de verbreding van de A20 en de aanleg van knooppunt Vlaardingen zijn nieuwe en bredere portalen over de snelweg geplaatst. Aan deze portalen hangen onder andere matrix- en bewegwijzeringsborden. Twee portalen die bij het BP station staan (verzorgingsplaats Rijskade), zijn verzakt en moeten worden hersteld. Hiervoor zijn in mei en juni nacht- en weekendafsluitingen van de A20 noodzakelijk. In de weekenden voeren we ook nog andere werkzaamheden uit zoals het plaatsen van informatieborden en asfalteren. 

Aanpassen funderingen portalen

Het nieuwe knooppunt Vlaardingen ligt op laagveen. Dat is een slappe grondsoort die bij belasting flink in elkaar wordt gedrukt. Voordat de werkzaamheden voor de aanleg van het knooppunt en de verbreding van de A20 van start gingen, hebben we daarom zand aangebracht zodat de bodem kon zetten. Lokaal kan de bodem zich echter onvoorspelbaar gedragen en in beweging blijven. Hierdoor zijn langs de rijbaan richting Hoek van Holland de funderingen van twee portalen (zie afbeelding) verzakt en is schade aan het asfalt ontstaan.

We herstellen dit door de funderingen aan te passen. De nieuwe fundering bestaat uit vier funderingspalen waar een betonnen voet op komt. De huidige portaalvoeten waren kleiner en konden als geheel op een vrachtwagen worden aangeleverd. Met een kraan zijn ze geplaatst. De nieuwe portaalvoeten worden 2 meter breed, 13,5 meter lang, 1,5 meter dik en wegen ruim 40 ton. Ze zijn daarmee te groot om met een vrachtwagen aan te voeren. We moeten ze daarom direct langs de snelweg opbouwen. Dit is veel werk in een kleine ruimte en om dit veilig uit te kunnen voeren, zijn afsluitingen van de A20 noodzakelijk.

Verwijderen portalen en plaatsen tijdelijk portalen

Eerst verwijderen we met een grote kraan de bestaande portalen en plaatsen we een tijdelijk portaal terug. We zorgen ook voor een veilige werkruimte. Hiervoor halen we een deel van de vangrail weg en plaatsen barriers op de snelweg om de werkgebieden af te schermen. Daarna slopen we de betonnen voeten waar de portalen op staan. Omdat deze zijn verankerd met funderingspalen is het niet mogelijk ze met een kraan weg te halen. Daarom prikken we het beton kapot en voeren het puin af.

Bouwen nieuwe funderingen

Voor de nieuwe funderingspalen boren we stalen buizen in de grond. Hierin brengen we wapening aan en storten ze vol met beton. Op de nieuwe funderingspalen maken we de betonnen voeten. Deze voeten komen tot onder het niveau van het grondwater. Om droog te kunnen werken, maken we voor het oostelijke portaal met damwanden tijdelijk een afgesloten ruimte waar het grondwater uit wordt gepompt. Voor het westelijke portaal gebruiken we schotten die we in de grond trillen. Als de werkruimte droog is, wordt de portaalvoet gemaakt. We plaatsen hiervoor een bekisting (een mal), hijsen hier stalen wapeningsnetten in en storten voor elke voet beton.    

Opruimen werklocaties

Als de nieuwe funderingen klaar zijn, verwijderen we de tijdelijke damwanden en schotten en plaatsen we de vangrail weer terug. Tot slot hijsen we de oorspronkelijke portalen weer op hun plek en halen het tijdelijke portaal weg. Indien nodig herstellen we ook asfalt bij de portalen.

Herstel asfalt en plaatsen informatieborden

Op de A20 in beide richtingen, tussen de Marathonweg en de Bonervliet, en op afrit 9 Vlaardingen (Holysingel) van de rijbaan richting Rotterdam herstellen we delen van het asfalt. Hiervoor frezen we het bestaande asfalt weg en brengen vervolgens nieuw asfalt aan. Voor het plaatsen van digitale informatieborden trillen we bij de Bonervliet en bij oprit 8 Vlaardingen-West een funderingspaal in de grond (zie afbeelding hierboven).

Werktijden, afsluitingen en hinder

Voor het veilig in- en uithijsen van portalen, het opstellen van grote machines en het asfaltherstel, zijn afsluitingen van de snelweg noodzakelijk. Dit mag alleen in de avond en nacht of in het weekend, omdat er dan minder verkeer rijdt. Daarom werken we in mei en juni 13 nachten en 2 weekenden waarbij (delen van) de rijbanen van de A20 zijn afgesloten. Bij de werkzaamheden gebruiken we grote machines en rijdt er bouwverkeer. De verschillende werkzaamheden zorgen voor geluid in de omgeving en dat kan hinderlijk zijn voor omwonenden. Werkzaamheden die veel geluid geven, zoals het slopen van beton, het aanbrengen van damwanden en het intrillen van buispalen doen we zo veel mogelijk overdag. In het overzicht hieronder staat een planning van de verschillende werkzaamheden en benodigde afsluitingen aan gegeven. Meer informatie over de afsluitingen vindt u hier

Planning werkzaamheden

 

Lat: 51.920288535715
Long: 4.30319663882256

Een momentje...
Cookie-instellingen