Anne Peters is spin in het web

ProfielfotoStan Wanders 17-02-2023
903 keer bekeken 0 reacties

Anne Peters is omgevingsmanager bij BAAK en vanaf 2017 betrokken bij de Blankenburgverbinding. Ze is de verbindende schakel tussen de bouwers en overheden, bedrijven en omwonenden. Eigenlijk de spin in het web bij het samenbrengen van verschillende belangen en het bedenken van oplossingen. 

Wat houdt het werk van een omgevingsmanager in?
“Kortgezegd houd ik me als omgevingsmanager bezig met de belanghebbenden die buiten de hekken van het bouwterrein wonen of werken. Denk dan bijvoorbeeld aan het voorbereiden van omwonenden op overlast als gevolg van uitvoering van het project, een gemeente die hinder als gevolg van het project voor haar bewoners en weggebruikers wil beperken, een hoogheemraadschap waar afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld waterveiligheid of een belangenvereniging die haar zorgen uit over de aantasting van de natuur. In 2018 is ook veel energie gegaan naar het verkrijgen van vergunningen, zoals de bouwvergunning van beide tunnels. Binnen BAAK ben ik dan ook weleens de luis in de pels, ik stel vragen met als gevolg dat BAAK besluit tot een andere manier van uitvoeren van activiteiten, in belang van de omgeving. Dit maakt dat ik voortdurend balanceer tussen de belangen van de omgeving en ’t project.”   

“Hoe goed ook je alles aan de voorkant bedenkt, net als in het gewone leven lopen er dingen anders. Dan ga je weer met elkaar om tafel om tot een oplossing te komen. Persoonlijk contact hierin vind ik ontzettend belangrijk. Hoe vol de dagen soms ook zijn, hier blijf ik tijd voor maken. Iedere keer weer bewijst een kopje koffie aan de keukentafel het verschil te maken.”

“Dit alles doe ik natuurlijk niet alleen, maar met een team van mensen. Het maakt mij trots te zien dat het team gedurende het project elkaar versterkt en dat ik teamleden zie groeien. Dat ik daaraan een bijdrage mag leveren, geeft veel voldoening. Dat geldt ook voor de samenwerking met Rijkswaterstaat, onze opdrachtgever. Het omgevingsmanagement doen we echt samen. Dat is ook nodig om in moeilijke situaties een stap verder te komen.” 

Wat betekent het afzinken van de tunneldelen voor jou?
“Vanuit mijn rol ben ik bijna bij alle onderdelen van dit grote project betrokken. Zonder de andere deelprojecten te kort te doen, is de Maasdeltatunnel toch wel de eyecatcher. Een echt technisch hoogstandje. Ik kijk dan ook uit naar het afzinken, dat is toch letterlijk het sluitstuk waar we al die jaren naartoe werken. We nodigen omwonenden en overheden uit om deze mijlpaal met ons mee te vieren.” 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen